Mentálhigiénés küldetésünk

Mentálhigiénés küldetésünk tanulmányainkkal és önismerettel kezdődött, majd saját szemléletté formálódva hívta létre a küldetés és hivatás szükségességét. Egyéb végzettségeink alapján is segítő szakmák jellemzik a munkáinkat, így nem volt nehéz a mentálhigiénés szemlélet belsővé tétele.

Hivatásunk alapján az emberek testi-lelki-szociális egészségéért dolgozunk nap mint nap. Azonban ezek közül kiemelt helyen kezeljük a lelki-mentális egészséget. Munkáinkat, projektjeinket a lelki egészségért szervezzük, illetve a mentálhigiénés prímer prevenció területén próbálunk segíteni.

Küldetésünk megértéséhez fontos tisztáznunk a mentálhigiéné fogalmát, így a következő sorokban megpróbálok ennek eleget tenni.

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, továbbá olyan multidiszciplináris, holisztikus szemléletű tudomány, amely támogatja, elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével, különböző tudományterületek (pszichológia, szociológia, pedagógia, orvostudomány, teológia stb.) integrálásával.

A mentálhigiéné egy modern tudomány, világkép, értékszemlélet, gyakorlat és magatartásmód. Művelői szerint az emberek lelki problémái mérsékelhetőek, illetve megelőzhetőek. A mentálhigiénés szemlélet és gyakorlat általánosságban az életminőség javítására irányul, közvetve és közvetlenül segíti a lelki egészség (ki)fejlesztését, megóvását, fenntartását.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint az egészség nem egyenlő a betegség hiányával, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jólét állapotát jelenti. A mentális, lelki egészség az általános egészségi állapot egyik fontos összetevője, egyben erőforrás, amely a mindennapi élethez, a sikeres életvezetéshez szükséges.

A mentális egészség és betegség élesen nem különíthető el egymástól, hanem azt jelzi, hogy az individumok miként reagálnak környezetükre és a hétköznapi életükben jelentkező problémák megoldására milyen eszközökkel rendelkeznek.

A mentálisan egészséges ember én-tudata, önazonossága fejlett, helyesen ismeri fel a valóságot, emberi kapcsolatai számára örömforrásul szolgálnak. A mentális egészség egyfajta érzelmi, lelki teherbíró képesség, amely hozzásegít az élet pozitív megéléséhez, a fájdalmak, problémák, csalódások és szomorúság leküzdéséhez, elviseléséhez. A „jól-levés” pozitív tudata, tehát nem kis mértékben szubjektív kategória, nem pusztán az aktuális létállapotból, hanem annak megéléséből adódik. Más megközelítésben a mentális egészség elsősorban különböző képességek meglétét jelenti. A pszichológiai, érzelmi, intellektuális és lelki fejlődésre való képességét, a kielégítő személyes kapcsolatok kezdeményezésének, fejlesztésének és egyenrangú fenntartásának képességét, a mások iránti empátia képességét, illetve a pszichés stresszhelyzetek fejlődési lehetőségként való felhasználásának képességét.

Átfogó modell: Menthal Health Promotion

Munkánkban kiemelt helyen kezeljük a prevenciót, amely kihatással van a társadalmi életre is. Azonban a prevenciós munkánk kapcsán rendszerint találkozunk a korrektív fejlesztésekkel is.

  1. PRIMÉR PREVENCIÓ: elsődleges megelőzés olyan tevékenységekkel, amelyek a mentális problémák kialakulását előzi meg vagy azok betegséggé fejlődése ellen hat (személyközi kapcsolatok fejlesztése; külső feltételek alakítása; családi+munkahelyi+iskolai+foglalkozási+ etc. csoportok tagjainak stresszhelyzet csökkentése, krízisállapotok megoldásában nyújtott segítség (krízisintervenció).
  2. SZEKUNDER PREVENCIÓ: célja a betegek gyógykezelése minél rövidebb ideig tartson. A cél elérését segíti a tünetek korai felismerése és a gyors kezelésbe vétele. Ezért is fejlesztendő a lakosság pszichológiai kultúrája, hiszen több ismerettel rendelkező családtag, barát, szomszéd hamarabb képes felismerni a zavarjeleket és segítséget kérni.
  3. TERCIER PREVENCIÓ: Harmadlagos megelőzés lényege a betegséggel együtt járó hátrányok minimalizálása. A különböző rehabilitációs, reszocializációs és reintegrációs programok az optimálist lehető leginkább megközelíthető, szomatikus, pszichés, illetve szociális állapot elérésére vagy fönntartására irányulnak.